Portret Starnmeer

Dijk panorama150331 titel ddddddMaud Aarts en Dagobert Bergmans nodigen je 19 april 2015 uit om kennis te maken met de Starnmeerpolder Anno Nu. We laten je op deze dag het leven in de Starnmeer zien zoals we dat in beeld hebben gebracht met een team van kunstenaars en onderzoekers. Iedereen is van harte welkom het resultaat te komen bekijken en beleven.

vanaf 12 : 00 portret presentaties

Dominique Panhuysen laat projecties van foto’s zien die zij gedurende een jaar nam op het boerenbedrijf van Siem Buis en zijn dochter Mieke. De foto’s zijn ook gebundeld in een boek.

In het koetshuis presenteert Joke Koelemeijer de orginele pentekeningen van boerderijen en dijkhuizen, herkenbaar en typerend voor deze polder. Haar kalenders zijn er te koop en je vind ook een kleurtafel voor de kinderen.

Beeldend kunstenaar Ida van der Lee leidt je rond langs een serie (bijna) levensgrootte plattegronden van boerderijen, getekend door z'n bewoners. Je komt in de plattegronden verhalen, herinneringen en anekdotes tegen, die samen het portret vormen van deze plekken.

Zit je met een vraag over de balans tussen woon- en werkomgeving? ‘Vraag het aan Barbara.’ Arbeids- en organisatiepsychologe Barbara Bouwman gaat hierover met je in gesprek. Aan de deur van haar keetje hangt een intekenlijst.

12 : 30 boerenfamiliebedrijf

Een gesprek aan de keukentafel georganiseerd door Vivian Evertse.  Op de boerderij zijn bedrijf en familie een hechte combinatie…. maar tijden veranderen. Vivian heeft de boeren in Starnmeer gevraagd naar hun persoonlijke ervaringen rondom de bedrijfsopvolging en bespreekt haar bevindingen met Hans Marks (antropoloog), Nienke Wiersma (mediator) en Gladys Koenders (Vrouwen van Nu). Schuif aan om te luisteren en om mee te praten!

14 : 30 terugspeeltheater

Een voorstelling voor alle deelnemers en bezoekers. We nodigen iedereen in het publiek uit een herinnering aan of verhaal over de polder te vertellen. Dat wordt ter plekke in tekst, beweging en muziek vertaald naar theater. Acteurs van  De Spijkerboorder Toneel Vereniging zijn klaargestoomd voor deze ultieme vorm van improvisatie door Wendela Kloosterman. Komt dat zien!

16 : 00 borrel

150331 footer tkst

 

 

 

Ida van der Lee

Beeldend kunstenaar Ida van der Lee is opgegroeid op een fruitbedrijf in de Beemster en ontwerpt rituelen.

Zij heeft drie boerenfamilies uit de Starnmeer al tekenend laten vertellen over hun boerderij, het land en een beetje van de omgeving. De tekeningen en de verhalen brengen het bedrijf in kaart en vormen zo een portret. Boeren hebben immers bij uitstek een plek-gebonden bestaan, in tegenstelling tot de moderne stedelijke burger die steeds mobieler is en voor wie het niet uitmaakt waar hij woont. Het resultaat van de sessies is een serie plattegronden met de verhalen die daarbij horen.

‘Je moest door de stal naar buiten. Ik vond het vervelend op school dat mijn kleren altijd stonken.’

‘Toen mijn broer de boerderij eenmaal over had genomen, kwam ik niet langer daar binnen. Zijn jonge gezin had ook recht op privacy, ook al runden we het bedrijf samen.’

‘In een dag bouwden we de stal dicht, kon moeder niet langer protesteren tegen de muziek die we daar maakten.’Sloten

 

 

 

 

Dominique Panhuysen

Beeldend kunstenaar en fotograaf Dominique Panhuysen bezocht een jaar lang met regelmaat de boerderij van Siem Buis en zijn dochter Mieke. Zij heeft de details van het boerenleven haarfijn gedocumenteerd. Tegen de achtergrond van de seizoenen legde ze de familie, de sfeer en de werkzaamheden op het erf vast in prachtige beelden.

Mieke

 

 

Joke Koelemeijer

Joke heeft een studie gemaakt van de architectuur in de Starnmeerpolder. In een klassieke tekenstijl legde zij het erf en de gebouwen nauwkeurig vast. Zij tekende het romantische decor, de setting van het verhaal.

Middelweg 12res

 

 

 

 

Vivian Evertse

Cultureel antropologe Vivian Evertse deed haar (universitair) onderzoek rondom het thema van opvolging binnen vijftien boerenfamilies in de Starnmeerpolder. De focus van haar onderzoek ligt op de sociale, culturele en emotionele kanten van het proces. De bedrijfsopvolging is immers een cruciaal punt in het bestaan van de boer. Hoe ziet de toekomst er uit in een tijd dat het gezinsbedrijf langzaam verdwijnt, partners steeds vaker een beroep buiten het erf hebben en boerderijen steeds verder uitbreiden? Vivian Evertse voerde interviews met de verschillende familieleden om te horen hoe zij aankijken tegen de opvolgingskwesties.

‘In de melkput hebben mijn kinderen en ik het wel eens over gevoelens. Dat hoeft mijn man niet allemaal te
weten, we hebben zo onze geheimen hier.’

‘We hebben onze kinderen altijd aangemoedigd te gaan studeren...maar hebben we daar wel goed aan gedaan?’

‘Toen ik de boerderij overnam was mijn vader overal tegen, familiekwaaltje...uiteindelijk trok ik toch gewoon mijn eigen plan, als een buldozer rolde ik over hem heen.’

 

 

 

Barbara Bouwman

Arbeids- en organisatiepsychologe Barbara Bouwman heeft een aantal bewoners geïnterviewd over hun loopbaan en woonomgeving. Ook de bewoners die geen boer zijn hebben allen een bijzondere en stevige band met de Starnmeerpolder. Ondanks de grote diversiteit aan niet-boeren-beroepen, van secretaresse tot officier op de grote vaart, was er een grote gemene deler. De rust van de polder staat vaak in contrast met ervaringen in het verleden of de dagelijkse ervaring op de werkplek, in een drukke, meer stedelijke omgeving. Allen denken moeilijk zonder de rust en ruimte te kunnen, die een goede balans in het leven brengen. Ook al zijn de reistijden van en naar het werk soms fors, geen van allen denkt er aan te vertrekken.

‘Ik werk in Amsterdam maar moet er niet aan denken dat ik bij het opstaan de frisse lucht, soms van vers gras zou moeten missen.’

‘Mobiel zijn hier, een auto hebben is wel belangrijk.’

‘Ik ben geboren in Amsterdam, maar terug naar de stad zou ik niet meer kunnen.’

‘Tijdens het varen heb ik geleerd dat het overal op de wereld slechter is dan hier, in Nederland ben je vrij.’

‘We werken allebei bij huis en genieten daarom volop van de prachtige plek waar we wonen.’

 Dijk panoramaklik op de afbeelding voor een uitnodiging in pdf-formaat

Dit project is door de Buitenwerkplaats geïnitieerd in het kader van het Landschap Laboratorium. Wij danken iedereen die er een bijdrage aan heeft geleverd en de inwoners van de Starnmeerpolder in het bijzonder.

Het evenement is tot stand gekomen met financiële steun van de gemeente Graft de Rijp, een subsidie in het kader van de gemeentelijke herindeling ‘Samen bijdragen’ en een gift van de Rotaryclub Purmerend Polderland.


Starnmeerdijk 6
1488 AG Starnmeer
075 64 11 774

bereikbaarheid en parkeren

nieuwsbrief