Biodiversiteit

Wij proberen op de Buitenwerkplaats te werken en te tuinieren op een natuurlijke, ecologische manier. Dat hebben we zo van huis uit meegekregen en het sluit aan bij wat we nu kennen als permacultuur. Hierbij staat de zorg voor de mens en de zorg voor de aarde centraal en het samen delen. Over permacultuur valt heel veel te vertellen, maar in deze blog bespreken we het ontwerpprincipe over diversiteit: 'gebruik en waardeer diversiteit'.

Het is voor ons belangrijk om een ecosysteem te benaderen, waarin een evenwicht heerst doordat er veel verschillende soorten planten en dieren voorkomen. Het toewerken naar zo'n ecosysteem; een polycultuur, heeft allerlei voordelen ten opzichte van werken met een monocultuur. Valt de appeloogst bijvoorbeeld tegen, dan zou het zomaar eens een prima pruimenjaar kunnen zijn. Maar ook ziektes en plagen maken minder kans. Een slak die van groene sla houdt zal veel schade aanrichten en zich ook nog eens razendsnel voortplanten wanneer hij niets anders dan groene sla tegenkomt, want hij voelt zich thuis. Wanneer rondom de slakrop echter een sterk-geurend kruid staat, of een plant met een geheel andere textuur, dan is het minder waarschijnlijk dat die slak een plaag zal gaan vormen.

pictures/160819_moestuin_zomer.jpg

Een ander belangrijk voordeel van de diversiteit is dat de grond niet uitgeput raakt, maar juist verrijkt wordt. Verschillende planten gebruiken immers verschillende voedingsstoffen uit de bodem. De wortels van een paardenbloem bijvoorbeeld kunnen diep de grond in steken en halen daar mineralen die onbereikbaar zijn voor oppervlakkig wortelende soorten. Het mooie is dat, via het afgestorven blad van de paardenbloem, die stoffen beschikbaar komen voor andere planten! Ook kunnen bepaalde planten andere planten van voeding voorzien via schimmelstructuren onder de grond, dichtbij de wortels. We plaatsen in de tuin dus veel verschillende soorten groenten, kruiden en bloemen door elkaar heen, divers van kleur, geur en vorm. Dat is een heel andere benaderingswijze dan precies de juiste hoeveelheid voeding, soort voeding en licht aan een plant geven om zo snel en gemakkelijk mogelijk te kunnen oogsten.

Er zijn ook zones aangebracht in het erf, diverse plekjes met verschillende eigenschappen. Nattige slootkant, gemaaid gazonnetje, stukjes weelderig ruig grasland, een moestuin met plantvakken, strakke zwemvijver, terrassen met zitjes, de siertuin daaromheen, maar ook een takkenril, een meidoornhaag en kruidige halverharding. Dat zorgt ervoor dat er voor veel diersoorten een onderkomen is. Dat is heel belangrijk. Natuurlijk pikken diverse dieren een graantje mee, kersen, bessen en blaadjes sla, maar we delen graag, want ieder dier heeft zo zijn functie. We hangen speciale nachtverblijven voor pissebedden in de fruitbomen, zodat ze alles lekker vrijhouden van luizen. De bijen leveren honing en bestuiven ook het fruit en de groenten. We zorgen ervoor dat ze in elk seizoen nectar kunnen vinden op ons terrein, want in het agrarisch gebied om ons heen valt voor hen niet veel te halen. Het gras-mengsel is vrijwel overal identiek en het onderhoud wordt afgestemd op de opbrengsten van de melk. Waar in een groot deel van de graslanden kruiden niet welkom zijn, streven wij juist naar kruidenrijk. Het langere gras is prachtig om te zien als er bloemen in staan en het levert hooi voor de kippetjes. De kippetjes vormen met elkaar een compost- en mestmachine (zie vorige blog) en zo hebben alle onderdelen meerdere functies in het ecosysteem.

Op het erf van Buitenwerkplaats spelen onze gasten een grote rol. Hoe beleven zij de tuin en de natuur vanuit de ruimte binnen? Kunnen ze er een plek in vinden om activiteiten te ondernemen met elkaar; een borrel, een overleg, een spel? Even over het terrein slenteren en bewonderen wat groeit en bloeit, zich verwonderen over de seizoenen, tot rust komen. Bij de inrichting van de tuinen direct rondom de stolp is er nagedacht over het maken van plekken, over bezonning en wind. Er is in elk seizoen een bloem, een kleur, een bes, iets moois om te zien, we blijven tenslotte ontwerpers.


Starnmeerdijk 6
1488 AG Starnmeer
075 64 11 774

bereikbaarheid en parkeren

nieuwsbrief