Sustainability

Op de Buitenwerkplaats zorgen we voor zowel mens als natuur door bewust duurzaam te handelen. Waar we kunnen proberen we de biodiversiteit een handje te helpen en de duurzame innovatie te steunen; bijvoorbeeld door te pionieren met elektrisch rijden, met ecologisch bouwen, alternatieve energiebronnen, door te tuinieren op basis van permacultuur, het aanbieden van biologische producten enzovoorts.

 

Door de vanzelfsprekendheid waarmee we de verantwoordelijkheid t.a.v. milieu in het dagelijks leven ten uitvoer brengen vervullen wij een voorbeeldfunctie. We etaleren onze groene werkwijze niet met certificaten maar we zijn er zeker wel trots op en vertellen er graag over. We hopen dat ons enthousiasme aanstekelijk werkt en schrijven er daarom hier een aantal blogs over.

2018-05-07

Monday 7 May 2018

.  read more

Afvalverwerking bij Buitenwerkplaats

Thursday 22 Mar 2018

Wist je dat wij als Buitenwerkplaats samen met onze klanten niet meer afval produceren dan een middelgroot huishouden?! Toch wel knap als je nagaat dat er gemiddeld zo'n 25 personen per week langskomen voor een dag vergaderen!

Dit heeft niet alleen te maken met ons strakke inkoopbeleid, maar ook met de zorgvuldige scheiding van ons afval. Net als bij de meeste huishoudens worden glas, papier en plastic in aparte afvalbakken verzameld en via de gemeentelijke sorteer-stations bij recycle bedrijven gebracht.

Wat doen wij ermee?
Organisch afval, kranten en bruin karton hergebruiken we zelf.

 read more

warmtekoudeopslag

Wednesday 14 Feb 2018

Buiten is het koud winterweer, maar binnen is het heerlijk werken! Een duurzame manier van verwarmen middels warmtekoudeopslag zorgt op de Buitenwerkplaats voor een aangename binnentemperatuur. Hoe dat functioneert?

Warmtekoudeopslag maakt gebruik van de warmtecapaciteit van de bodem, in de zomer wordt er warmte de bodem ingebracht en in de winter wordt deze warmte er weer uitgehaald. Hiervoor zijn 6 bronnen geslagen rondom de stolp, van 60 meter diep, waar slangen zijn ingebracht die warmte uitwisselen met de bodem. In de winter haalt de warmtepomp warmte uit de bodem en brengt deze over aan het vloerverwarmings-systeem. In de zomer wordt de warmte die door de vloer wordt opgenomen juist terug de bodem ingebracht. Daardoor is de vloer in de zomer heerlijk koel.

Als de buitentemperatuur niet al te sterk daalt verwarmen we de stolp dus zonder gas te verbruiken! De elektrische warmtepomp en de warmtewisselaar doen het werk. Ze halen energie uit de grond met een rendement van 400%! Dit systeem is effectief als een gebouw heel goed geïsoleerd is. Een vloerverwarming werkt namelijk met relatief lage temperaturen. Opwarmen of afkoelen gaat daardoor langzaam, dat is even wennen. Feitelijk houden we het hele gebouw continu op een temperatuur van 17 - 18 graden. Omdat de ruimtes natuurlijk niet allemaal hetzelfde op de zon liggen en de ene persoon de andere niet is, zijn er thermostaten waarmee de temperatuur wel per ruimte aangepast kan worden.

 read more

Energie van de zon

Monday 15 Jan 2018

Zie hier de zonnepanelen op het dak van de stolp, Buitenwerkplaats februari 2018. U bent natuurlijk van harte welkom om de resultaten ter plekke te komen bewonderen.

pictures/zon_8175.jpg

 read more
Starnmeerdijk 6
1488 AG Starnmeer
075 641 17 74

bereikbaarheid en parkeren

nieuwsbrief