Sustainability

Op de Buitenwerkplaats zorgen we voor zowel mens als natuur door bewust duurzaam te handelen. Waar we kunnen proberen we de biodiversiteit een handje te helpen en de duurzame innovatie te steunen; bijvoorbeeld door te pionieren met elektrisch rijden, met ecologisch bouwen, alternatieve energiebronnen, door te tuinieren op basis van permacultuur, het aanbieden van biologische producten enzovoorts.

 

Door de vanzelfsprekendheid waarmee we de verantwoordelijkheid t.a.v. milieu in het dagelijks leven ten uitvoer brengen vervullen wij een voorbeeldfunctie. We etaleren onze groene werkwijze niet met certificaten maar we zijn er zeker wel trots op en vertellen er graag over. We hopen dat ons enthousiasme aanstekelijk werkt en schrijven er daarom hier een aantal blogs over.

Energie van de zon.

Monday 15 Jan 2018

Minder elektriciteit gebruiken is natuurlijk het beste wat je kan doen voor het milieu. Op de Buitenwerkplaats gebruiken we energiezuinige apparaten en lampen, maar er is toch behoorlijk veel stroom nodig voor de koelkasten en televisieschermen, voor het laden van de elektrische auto en voor de warmtepomp (we komen in een volgend blog terug op deze laatste).

Tot 2018 hebben we gebruik gemaakt van zogenoemde 'groene stroom'. Wij kozen voor Greenchoice en later voor Vandebron, die beide worden gezien als voorlopers op de energiemarkt.

 read more
Starnmeerdijk 6
1488 AG Starnmeer
075 641 17 74

bereikbaarheid en parkeren

nieuwsbrief