Landschap Laboratorium

De Buitenwerkplaats biedt een laboratorium voor landschap. Een internationale werk- en logeerplek, een open platform met als thema het platteland. De groeiende wereldbevolking, krimpregio’s, een innovatieve en intensieve voedselproductie, energielandschappen, de zeespiegelstijging, een groeiende belangstelling voor erfgoed en natuurbeleving. Al deze spannende zaken hebben invloed op wat er de komende decennia gaat gebeuren in het landschap om ons heen. De Buitenwerkplaats wil plek bieden aan de uitwisseling van kennis en ervaring, door projecten en bijeenkomsten te organiseren of te huisvesten. Voor projecten binnen landschapslaboratorium gelden gereduceerde tarieven. Neem contact op met met uw projectvoorstel!

 

Voor het landschap laboratorium werken wij samen met

APT logo
Starnmeerdijk 6
1488 AG Starnmeer
075 64 11 774

bereikbaarheid en parkeren

nieuwsbrief